ห้ามนักธุรกิจนำรูปพรีเซนเตอร์ ไปใช้งาน

ประกาศมี 2 ฉบับ