ห้ามนักธุรกิจนำรูป คุณเขาทราย แกแล็กซี่ ไปใช้โฆษณาสินค้าของบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561