เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ D-Boo-ne , Green-L , D-Tide และเปิดตัว D-SL