โปรโมชั่นท่องเที่ยว “เวียดนาม”

เพียงมีคะแนนทีมอ่อน เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม จำนวน 30,000 คะแนน ในรอบจำหน่ายใด รอบจำหน่ายหนึ่ง ของเดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2563

รับสิทธิ์ท่องเที่ยว 1 ที่นั่ง