ตารางแสดงการจ่ายผลตอบแทนของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คในแต่ละตำแหน่ง