ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีในงานมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสโมสรเตรียมผู้บริหารรุ่นที่ 12

🌷 เชิญชวนนักธุรกิจทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีในงาน…

มอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสโมสรเตรียมผู้บริหารรุ่นที่ 12

พร้อมกับปฐมนิเทศน์ “เตรียมผู้บริหารรุ่นที่ 14”

ใน วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. ห้องพระอาทิตย์ สำนักงานใหญ่