หลักสูตร Google Marketing Advanced

เนื้อหาหลักสูตร :

เรียนรู้ครบทุกฟังก์ชั่น โดยใช้เวลาอันสั้น แต่สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง รวมถึงสามารถนำกลยุทธ์ไปใช้ได้กับธุรกิจได้ทันทีโดยไม่ต้องดัดแปลง ไม่เสียเวลา ทางหลักสูตรเตรียมภาพพร้อมโฆษณาไว้ให้

Course Outline :

1. เจาะลึกถึงการทำ โฆษณา Google Display Network อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ความเป็นมาของการตลาดออนไลน์ และ Google Display Network เพื่อเข้าใจภาพรวมของทั้งสองอย่างได้ชัดเจนขึ้น
ความแตกต่างระหว่าง Google Display Network, Remarketing, Engagement Ads และ Youtube Ads
เจาะลึกถึงวิธีการทำโฆษณา ตั้งแต่ Setup Account จนถึง Optimize โฆษณา
เรียนรู้ Feature และจุดเด่นต่างๆที่จะทำให้โฆษณามีประสิทธิภาพ พร้อมเทคนิคการ Bidding เพื่อให้โฆษณาอยู่ในอันดับที่ดีที่สุด

2. วิธีการตั้งค่าและสร้าง Account เพื่อให้โฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เรียนรู้และทำความเข้าใจ Google Display Network Account
Navigation
Account Structure
Account Set Up
ทดลองด้วยการทำ Workshop

3. เรียนรู้ส่วนต่างๆของ Campaign โฆษณา และวิธีในการตั้งค่า Campaign
เจาะลึกเกี่ยวกับ Components of a Campaign
Campaign Setting
Campaign Set Up
ทดลองด้วยการทำ Workshop Campaign

4. วิธีการตั้งค่าและสร้าง Google Display Network และ Engagement Ads
Set up : Ad Group และ Ads
การใช้ Tools ในการสร้าง Ads
เรียนรู้การกำหนด Targeting เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา
เข้าใจถึงประเภทของ Targeting : Keyword, Topics, Interests, Placement และ Demographics
การใช้ Display Tools
ทดลองด้วยการทำ Workshop Ad Group และ Ad

5. วิธีการตั้งค่าและสร้าง Remarketing
Set up : Ad Group และ Ads
การใช้ Tools ในการสร้าง Ads
เข้าใจถึงการทำ Tracking Code
เรียนรู้การกำหนด Audiences เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา
ทดลองด้วยการทำ Workshop Ad Group และ Ads

6. วิธีการตั้งค่าและสร้าง Youtube Ads
Set up : Ad Group และ Ads
การใช้ Tools ในการสร้าง Ads
เรียนรู้การกำหนด Targeting เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา
เข้าใจถึงประเภทของ Targeting : Keyword, Topics, Interests, Placement และ Demographics
ทดลองด้วยการทำ Workshop Ad Group และ Ads

7. เคล็ดลับการทำโฆษณาให้มีคุณภาพ และดึงดูดคนให้คลิกโฆษณา
เรียนรู้ข้อกำหนดและข้อห้ามต่างๆ ของการทำโฆษณา
เคล็ดลับการทำโฆษณาให้มีคุณภาพ และดึงดูดคนให้คลิกโฆษณา
เทคนิคการ Exclude Placement ที่ไม่เกี่ยวข้องออก เพื่อให้โฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เรียนรู้วิธี สร้าง URL และ Tracking เพื่อใช้ในการวัดผลของโฆษณา
ตัวอย่าง Case Study : Best Practices

8. วิธีการทำ Conversion Tracking ของ Google AdWords และการเชื่อมกับ Google Analytics
เข้าใจถึงการทำ Conversion Tracking
Google AdWords & Google Analytics Linking
ทดลองด้วยการทำ Workshop Set up AdWords Conversion Tracking

9.วิธีการสร้าง Google Search

10.การใช้เครื่องมือ Google Analytics

caret-down caret-up caret-left caret-right

"ผู้สำเร็จไม่ใช่คนเก่ง แต่คือ คนที่พัฒนาและได้ใช้ความเก่ง"