หลักสูตร Power Leader

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ :

นักธุรกิจทีีต้องการสร้างทีม สร้างผู้นำ แบบมืออาชีพ

Course Outline :

1. ภาวะผู้นำ

2. วิสัยทัศน์โลกดิจิตอล

3. เงิน 4 ด้าน คุณค่า 8 ประการของธุรกิจเครือข่าย

4. เจาะลึกแผนการตลาด

5. การบริหารพื้นฐานธุรกิจ

6. วงจรธุรกิจ

7. การจดรายชื่อและการนัดหมาย

8. การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ และการติดตาม

9. การสร้างทีม Offline & Online

10. การบริหารโฆษณา

11. การสร้างแรงบันดาลใจ

12. เป้าหมายสู่ความสำเร็จ

13. การตอบข้อโต้แย้ง

14. วิตามิน A B C D

15. 4 เกาะ

16. จริยธรรมธุรกิจ และข้อควรไม่ควรในการทำธุรกิจ

17. 5 เชื่อ

18. หลุมพรางธุรกิจ

19. พลังจิตใต้สำนึก

20. พลังดึงดูด Top Secret

caret-down caret-up caret-left caret-right

"ภายใต้พระอาทิตย์ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้"