บานเย็น สารปรับสภาพดินบานเย็น

720฿

บานเย็น สารปรับสภาพดินบานเย็น

รากขาว รากยาว เร่งแตกราก เพิ่มจำนวนรากกินปุ๋ย เร่งแตกกอ เร่งแตกใบ เร่งการเจริญเติบโต ดินร่วนซุย ลดการใช้ปุ๋ย เพิ่มผลผลิต

บานเย็น สารปรับสภาพดินบานเย็น

  • แก้ปัญหาดินดาน ดินแน่น และดินแข็งกระด้าง ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น และ ช่วยเพิ่มชั้นหน้าดิน
  • กระตุ้นระบบรากพืชและจุลินทรีย์ ทำให้พืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น
  • ส่งเสริมการงอก งอกดีสม่ำเสมอ และเพิ่มจำนวนและการพัฒนารากดีขึ้น
  • ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย เพราะพืชตอบสนองกับปุ๋ยมากขึ้น รากกินปุ๋ยได้ดี
  • กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช และความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันโรค
  • ป้องกันการเสื่อมโทรมจากการเก็บเกี่ยว โรคและแมลงต่างๆ
  • ทำให้ท่อทางเดินอาหารสะอาด กระตุ้นให้พืชแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว
  • สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดี
  • เป็นตัวเสริมประสิทธิภาพของปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ

บานเย็น สารปรับสภาพดินบานเย็น

เหมาะสำหรับ

  • พืชทุกชนิด เกษตรกรทุกคน

ส่วนประกอบสำคัญ

ฮิวมิกแอซิด
ซึ่งมีสรรพคุณช่วยแก้ปัญหาดินดาน ดินแน่น ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย เพิ่มการระบายน้ำ และ อากาศถ่ายเทได้ดี ช่วยปรับโครงสร้างสภาพของดิน ลดการแข็งกระด้างของหน้าดิน ลดความเป็นกรดของดิน ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน ช่วยเพิ่มชั้นหน้าดินที่เสื่อมโทรม

ขนาดบรรจุ : 1 กล่องบรรจุด้วย 5 ซอง (ซองละ 20 กรัม)

CPV : 61

รหัสสินค้า: dnw-035 หมวดหมู่: