ระบบสู่ความสำเร็จ

D Network Academy

ด้วยการออกแบบระบบสู่ความสำเร็จ โดยคำถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนทั้งแนวคิดและวิธีการ สามารถสร้างคน สร้างผู้นำ พัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขับเคลื่อนระบบทั้งหมดโดยบริษัท เพื่อให้คุณสามารถเกษียณในธุรกิจได้อย่างแท้จริงปัจจุบันหลักสูตร NDS จัดสอนมาแล้วมากกว่า 200 รุ่น, หลักสูตร TurnPro มากกว่า 100 รุ่น, หลักสูตรเตรียมผู้บริหาร 15 รุ่น และอีกมากมายหลากหลายหลักสูตร รวมทั้งหมดกว่า 1,000 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 10,000 คน.