“เฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 13 DNW ขายตรงออนไลน์เบอร์ 1 ประเทศ”เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด หรือ DNW ถือฤกษ์ดีจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นวันธงชัย วันที่สำเร็จให้ผลดี หรือ ความดีทั้งหลาย เป็นวันแห่งชัยชนะ และมิ่งขวัญกำลังใจของหมู่คณะ นำโดยท่านประธานผู้ก่อตั้ง ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้บริหาร และกลุ่มนักธุรกิจโดยในช่วงเช้า เวลา 07.32 น. ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัดและช่วงเวลา 10.09 น. ทำพิธีสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ เตรียมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปและช่วงค่ำเวลา 20.00-20.30 น. กลุ่มนักธุรกิจคริสเตียนได้จัดกิจกรรม นมัสการ-อธิษฐาน อวยพรบริษัทดีเน็ทเวิร์ค ก้าวสู่ปีที่ 13 ร่วมกัน