💃”D-SWEET”💃ปรับปรุงสูตรใหม่…ไฉไลกว่าเดิม”เติมเต็มวัยสาวและวัยทอง เพิ่มกระชับทุกสัดส่วน คืนความสาวมั่นใจในทุกกิจกรรม ด้วย D-SWEET”📌เปิดตัววันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564นี้