⭐️ รวมภาพบรรยากาศ ⭐️
🎉“งานเติมไฟใส่ฝัน สังสรรค์เตรียมผู้บริหาร ครั้งที่4”
🎊บริษัท ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด🎊
ณ. วันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
บรรยากาศเต็มไปด้วย ความอบอุ่น❤️ สนุกสนาน
🙌🏻แบบฉันมิตร ศิษย์อาจารย์ ที่มอบความสุขให้แก่กัน
ยินดีกับนักธุรกิจ และทีมงานทุกท่าน✨
💖ที่มาร่วมรับพลัง🙏🏻 และส่งต่อสิ่งดีๆในครั้งนี้