การรับสินค้า และการจัดส่งสินค้า


การรับสินค้า และการจัดส่งสินค้า

1. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค สามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่สำนักงาน บริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ตามชื่อและที่อยู่ที่ ให้ไว้ในใบสมัคร หรือที่ได้บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น
3. บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ (จันทร์-เสาร์ ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดประจำปีของบริษัทฯ)
4. กรุงเทพมหานคร
– สำหรับการสั่งสินค้าและชำระเงินก่อนเวลา 14.00 น. บริษัทฯ
จะจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทจัดส่งภายในวันเดียวกัน
– สำหรับการสั่งสินค้าและชำระเงินหลังเวลา 14.00 น. บริษัทฯ
จะจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทจัดส่งในวันทำการถัดไป
5. ต่างจังหวัด บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าถึงบ้านภายใน 2-7 วันทำ การนับจากวันที่สั่งซื้อ

หมายเหตุ

1. การสั่งซื้อสินค้าที่บริษัทฯ ไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 18.00 น. ของวันทำการถัดไป จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
2. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์หรือโทรสาร และต้องการมาชำระเงินพร้อมรับสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วจะต้องนำ บัตรประจำตัวนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คมาแสดงพร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิงของใบสั่งซื้อที่ได้รับจากพนักงานรับโทรศัพท์กับพนักงานรับเงินทุกครั้ง
3. สำหรับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ที่อยู่ต่างจังหวัดและสั่งซื้อสินค้าโดยให้บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปให้ หากไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า กรุณาแจ้งมาที่บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบให้ทันที