วิธีการชำระเงิน


หมายเหตุ

– การชำระเงินโดยใช้บริการทางธนาคารรูปแบบต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม (ATM) หรือ อินเตอร์เน็ท ธนาคารจะหักค่าธรรมเนียมการให้บริการจากบัญชีของนักธุรกิจ ดีเน็ทเวิร์ค ผู้ใช้บริการตามอัตราส่วนที่แต่ละธนาคารกำหนด- เมื่อโอนเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสารหมายเลข 02-035-5365 หรือ SCAN สลิปการโอนเงินมาที่ E-Mail : [email protected] หรือหากนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คใช้บริการในการส่ง SMS ของธนาคารในการโอนเงินมาที่ 08-1961-6995 ต้องมีการ แจ้งยืนยันการตรวจ สอบกับเจ้าหน้าที่ โทร 02-035-5363, 08-1961-6995 เช่นกัน