Course Outline

นักธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จแบบ มั่งคั่ง และยั่งยืน

Course Outline

1. สร้างยอด เติมเต็มความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จุดเด่นในการทำการตลาด เทคนิคการปิดการขาย และการตอบข้อโต้แย้ง
2. สร้างทีม หลักในการสร้างทีม จากนักธุรกิจผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
3. สร้างผู้นำ แนวคิดของผู้สำเร็จจากท่านประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง