Course Outline

นักธุรกิจที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้กับ องค์กร มีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จ และเกษียณในธุรกิจ

Course Outline

อัดแน่นด้วยเนื้อหาของวิธีคิด วิธีการ ตลอดจนแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดตรงจากประสบการณ์ของท่านประธาน, ผู้ร่วมก่อตั้ง และคณะวิทยากรที่ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์หลักสูตร :
1. เป้าหมายเพื่อให้นักธุรกิจผู้เข้ารับการอบรม เกษียณ มีรายได้แบบ Passive หลักล้านบาทต่อเดือน
2. มุ่งสู่ตำแหน่ง Blue Diamond
3. เรียนรู้วิธีการสร้างทีมแบบมืออาชีพ
4. เรียนรู้วิธีการทำงานอย่างมีระบบ
5. สร้างระเบียนวินัยกับตัวเองในการเป็นผู้สำเร็จ
6. สร้างแรงบันดาลใจแก่ตนเอง ตลอดระยะเวลาในการทำธุรกิจจน ประสบความสำเร็จ
7. พัฒนาศักยภาพอันแท้จริงในธุรกิจ MLM ไม่ใช่เป็นเพียงนักขาย
8. เฟ้นพลังแห่งการทุ่มเทแบบจริงจัง สมกับการจะเป็นผู้สำเร็จ
9. เติมเต็มศักยภาพของความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ
10. รวมทีมเพื่อนร่วมอาชีพ รวมพลังผลักดันช่วยเหลือกันจนสำเร็จ