Course Outline

นักธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จแบบ มั่งคั่ง และยั่งยืน

Course Outline

  1. 5D 5 องค์ประกอบของบริษัทที่ประสบความสำเร็จต้องมี
  2. DNetwork Worldwide แนะนำข้อมูลบริษัท
  3. 10 ระบบร่างกาย ระบบการทำงาน พื้นฐานของร่างกายที่คุณต้อง รู้จัก
  4. ธุรกิจสุขภาพ เทรนด์ธุรกิจขาขึ้นในยุคนี้โซเชียลเน็ทเวิร์คยอดฮิต ของคนไทย ที่นักการตลาดออนไลน์ต้องรู้จัก
  5. สินค้าคุณภาพ แนะนำ และสาธิต สินค้าคุณภาพที่หลากหลาย เหมาะแก่การดูแล สุขภาพ และทำธุรกิจในปัจจุบัน
  6. DNetwork Power Plan แผนการจ่ายผลตอบแทน ที่ทำให้คุณมั่งคั่งและมั่นคง
  7. Success Stories แบ่งปันแนวคิด เคล็ดลับ ประสบการณ์ จากผู้ประสบความสำเร็จใน การทำธุรกิจ