ในภาวะของโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความสับสนอลหม่าน ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย พลังงาน น้ำมัน และพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ทำให้เกิด ภาวะเงินเฟ้อ มีผลต่อการยังชีพในปัจจุบัน อีกทั้งความสับสนของข้อมูลข่าวสาร ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภาวะโลกร้อน สิ่งแวดล้อม เป็นพิษ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมถึงความรู้สึกขาดความมั่นใจในตนเอง ความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิต ความไม่พอใจในสถานภาพปัจจุบันในสังคม ความสัมพันธ์ใน ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป ความรู้สึกท้อแท้ หมดหวัง โดดเดี่ยว แยกจากสังคม และอื่นๆ อีกมากมาย วันนี้ ดีเน็ทเวิร์ค ได้เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมกับโลก แห่งธุรกิจ ที่ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา ฐานะ และอาชีพ โอกาสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา พลังแห่งความหวังและกำลังใจจากเพื่อนร่วมธุรกิจ ความรู้สึกสนุกและอบอุ่น กับบรรยากาศในการทำงาน และความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต เพียงแค่ตัวคุณต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเลิศ

ผมมีความยินดี และดีใจ ที่ทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของดีเน็ทเวิร์ค และขอขอบคุณนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ และเข้าร่วมธุรกิจกับเรา ผมอยากจะบอกว่า “ธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค” เป็นธุรกิจที่จะทำให้ท่านสามารถพบกับความสำเร็จ สามารถสร้างอิสรภาพและโอกาสให้กับ ทุกคน สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ในการเดินทางสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ และเราพร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณ อย่างสูงสุด เพื่อให้เกิดทัศนคติบวกที่สามารถผลักดันผลงานออกมาได้ตามจินตนาการ เพื่อให้เกิดการทำงานด้วยความมุ่งมั่น จดจ่อ ให้ความสำคัญกับโอกาส และจังหวะทางธุรกิจ บนการตัดสินใจที่แน่วแน่ เด็ดเดี่ยวอย่างแรงกล้า ด้วยจิตวิญญาณตามความปรารถนา เพื่อเป้าหมายสูงสุดของท่าน

ดี เน็ทเวิร์ค เวิลด์ไวด์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2552 โดยพวกเราผู้ร่วมก่อตั้ง โดยมีปณิธานหลักร่วมกันในการที่จะให้โอกาสทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งจากการได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของดีเน็ทเวิร์ค และการประสบความสำเร็จในธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค ดังนั้น พวกเราจึงตัดสินใจที่จะเปิดบริษัทเครือข่าย (Network Marketing) และพวกเราเชื่อว่า ด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จของพวกเราคนละไม่ต่ำกว่า 20 ปี จะทำให้พวกเรา และนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คสามารถก้าวเป็นหนึ่งในบริษัทเครือข่ายชั้นนำของประเทศและก้าวไปสู่สากลได้ต่อไป

ทำให้วันนี้เรามั่นใจอย่างมากว่า “ดีเน็ทเวิร์ค” เป็นธุรกิจที่น่าสนใจที่สุด ในเวลานี้เลยทีเดียว

ด้วยความปราถนาดี
อ.ดร.สาคร ใสกมล ประธานผู้ก่อตั้ง
อ.ภูมิสนอง หล้าสุด ผู้ร่วมก่อตั้ง
อ.อุทัย แจ่มฟ้า ผู้ร่วมก่อตั้ง