แผนธุรกิจ D Network Power Plan

แผนธุรกิจ D Network Power Plan เป็นแผนธุรกิจที่ง่ายต่อ การปฏิบัติงาน ให้ผลตอบแทนกับนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คอย่างสูง จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริหารเครือข่ายองค์กรธุรกิจ

นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค จะได้รับรายได้ต่างๆ ดังนี้

1. กำไรจากการขายปลีก (Retail Benefit)
2. โบนัสเริ่มต้นธุรกิจ (Fast Start Bonus)
3. โบนัสขยายธุรกิจ (Sponsor Bonus)
4. โบนัสส่วนบุคคล (Personal Bonus)
5. โบนัสบริหารองค์กร (Business Bonus)
6. โบนัสบริหารทีมอ่อน (Weak Team Bonus)
7. โบนัสบริหารทีมแข็ง (Strong Team Bonus)
8. โบนัสแมทชิ่ง (Matching Bonus)