เงื่อนไขการพิจารณายอดธุรกิจ


เงื่อนไขการพิจารณายอดธุรกิจ

  1. พิจารณายอดคะแนนทีมแข็งโดยดูจากยอดคะแนนทีมอ่อนเป็น เกณฑ์ ส่วนยอดที่เกินกว่นั้นแต่ไม่เกินยอดคำนวณโบนัสสูงสุด
  2. ระดับ % ของโบนัสทีมแข็งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์ค
  3. นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คที่ไม่ได้ดำรงคุณสมบัติ หรือมียอดธุรกิจ ส่วนตัวตามตำแหน่งจะมิได้รับการคำนวณและจ่ายผลตอบแทน
  4. ยอดคะแนนธุรกิจสูงสุดที่นำมาคำนวณโบนัสทีมแข็ง และโบนัสทีมอ่อนของนักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คตามตำแหน่งต่างๆ
  5. การจะได้รับโบนัสแมทชิ่ง ให้นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คต้องมีรายได้จากโบนัสบริหารทีมแข็งในรอบจำหน่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

หลักการ Pass UP – Roll UP (การเลื่อนระดับชั้น)

จุดเด่นของแผนธุรกิจ D Network Power Plan ส่งเสริมให้เกิดการ ทำงานสายลึก และเกิดการช่วยเหลือกันภายในองค์กร ใช้หลักเชิง พฤติกรรมของการสร้างทีมที่แท้จริงเข้ามออกแบบแผนการตลาด

ในส่วนนี้จะทำให้นักธุรกิจดีเน็ทเวิร์คสามารถสร้างรายได้แบบไร้ขีดจำกัด ไม่เกิดการแก่งแย่งกัน (ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของหลักการ Pass UP-Roll UP (การเลื่อนระดับชั้น) ได้ในหลักสูตรการฝึกอบรม ของบริษัทฯ)