5D DNetwork

          ด้วยต้องการสร้างธุรกิจดีเน็ทเวิร์คให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง บริษัทจึงดำเนินธุรกิจด้วยนโยบาย 5 ดี (5D) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทดี ประสบความสำเร็จได้ง่าย มีรายได้รวดเร็ว

1 ระบบการสัมมนาออนไลน์
2 สนับสนุนรูปแบบ Center
3 โปรโมชั่นสินค้าใหม่ ทำตลาดง่าย
4 โปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศ
5 โปรโมชั่นส่งเสริมการทำธุรกิจ หลากหลาย
6 ระบบขนส่งรวดเร็ว ทันสมัย

สินค้าดี เกิดการซื้อซ้ำ ธุรกิจมั่นคง

1 สินค้านวัตกรรม นำกระแสตลาด
2 เห็นผลลัพธ์จากการใช้จริง เกิดการบอกต่อ ซื้อซ้ำ
3 เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
4 น้ำหนักเบา ขนส่งง่าย สะดวก
5 ราคาเอื้อต่อผู้บริโภค
6 รองรับตลาด AEC และตลาดโลก

แผนการตลาดดี รายได้มั่งคั่ง มั่นคง

ผสมผสานแผนการตลาด 5 รูปแบบ
1 SLM (Single Level Marketing)
2 Uni-Level
3 Stair Step
4 Binary
5 Matching
ทำง่าย สำเร็จเร็ว มั่นคง

บุคคลากรดี ช่วยให้ธุรกิจเติบโตเร็ว ต้องมี 4 เก่ง

ผู้บริหารเก่ง
แม่ทีมเก่ง
ผู้นำเก่ง
นักธุรกิจเก่ง

ระบบฝึกอบรมดี องค์กรเป็นปึกแผ่น เกษียณได้

หลักสูตรสู่ความสำเร็จ D Network Academy (DNA)
สร้างองค์กรให้แข็งแรง ด้วยการสร้างผู้นำผ่านระบบหลักสูตรสู่ความสำเร็จ